Strona główna | Aktualności | Wykłady z fizyki online
 

Politechnika Wrocławska na swoim kanale internetowym YouTube udostępniła kurs Fizyka 1. Wykłady i doświadczenia zostały przeprowadzone przez dr hab. Ewę Popko z Wydziału Podstawowych Problemów Techniki. Na cały cykl składają się 82 odcinki wykładów oraz 16 odcinków doświadczeń, omawiających szereg kluczowych zagadnień z kursu Fizyka 1.Odcinki mają stanowić pomoc dydaktyczną dla studentów oraz kandydatów na studia na Politechnice Wrocławskiej.

 

Materiał zrealizowała Telewizja Studencka STYK.

 

 

Tytuł wykładu: Fizyka 1

 

Wykładowca: dr hab. Ewa Popko

 

 Tytuł wykładu (link YouTube) ­
1. Układ SI. Jednostki podstawowe
2. Modele matematyczne wielkości fizycznych
3. Wektory
4. Iloczyn skalarny, praca
5. Wektory jednostkowe w układzie kartezjańskim. Dodawanie  i odejmowanie wektorów. Kąt między wektorami
6. Iloczyn wektorowy. Definicja. Obliczanie metodą algebraiczną i przy pomocy wyznacznika
7. Pochodna funkcji jednej zmiennej i pochodna wektora
8. Kinematyka. Wektor położenia, wektor przemieszczenia i wektor prędkości
9. Wektor szybkości, przyśpieszenia i przyśpieszenia średniego
10. Ruch jednowymiarowy. Spadek swobodny
11. Rzut pionowy i rzut poziomy
12. Rzut ukośny
13. Obliczanie prędkości i położenia ciała metodą całkowania przyśpieszenia
14. Ruch krzywoliniowy. Układ biegunowy. Prędkość kątowa, przyśpieszenie kątowe.
15. Ruch jednostajny po okręgu. Przyśpieszenie dośrodkowe
16. Ruch niejednostajny po okręgu
17. Prędkość względna w ruchu prostoliniowym
18. Prędkość względna na płaszczyźnie
19. Bezwładność ciał. Zasady dynamiki Newtona. Transformacje Galileusza
20. Rodzaje sił
21. Siła tarcia
22. Równania ruchu. Siła oporu ośrodka i siła sprężystości
23. Siła dośrodkowa
24. Nieinercjalne układy odniesienia.
25. Praca
26. I twierdzenie praca – energia kinetyczna
27. Siły zachowawcze i niezachowawcze. Energia potencjalna
28. Zasada zachowania energii – siły sprężystości.II twierdzenie o równoważności pracy i energii
29. Energia potencjalna i siła zachowawcza.Warunki równowagi
30. Zasada zachowania pędu
31. Popęd
32. Zderzenia
33. Zderzenia centralne
34. Ruch ciał o zmiennej masie
35. II zasada dynamiki Newtona dla układu wielu punktów materialnych
36. Ruch postępowy środka masy (układ wielu punktów materialnych)
37. Moment siły i moment pędu, II zasada dynamiki dla ruchu obrotowego punktu materialnego
38. Bryła sztywna
39. Toczenie się ciał – równia pochyła
40. II zasada dynamiki dla ruchu obrotowego bryły sztywnej. Moment bezwładności
41. II Zasada Dynamiki Newtona dla układu punktów materialnych.Zasada zachowania momentu pędu
42. Moment pędu i prędkość kątowa bryły sztywnej
43. Moment pędu i prędkość kątowa dla bryły sztywnej symetrycznej lub dla ustalonej osi obrotu
44. Energia bryły sztywnej
45. Praca i energia w ruchu bryły sztywnej
46. Środek ciężkości i równowaga bryły sztywnej
47. Siła grawitacji
48. Satelity: orbity i energia
49. Planety i satelity: Prawa Keplera
50. Pole grawitacyjne. Natężenie pola grawitacyjnego. Energia potencjalna w polu grawitacyjnym
51. Grawitacja według Einsteina
52. Sprężystość ciał
53. Płyny. Ciśnienie hydrostatyczne
54. Pomiar ciśnienia. Prawo Pascala
55. Prawo Archimedesa I
56. Prawo Archimedesa II
57. Dynamika cieczy. Prawo ciągłości
58. Równanie Bernoulliego
59. Zastosowanie równania Bernoulliego
60. Ruch harmoniczny prosty I
61. Ruch harmoniczny prosty II
62. Ruch harmoniczny prosty – energia
63. Ruch harmoniczny prosty – przykłady
64. Ruch harmoniczny z tłumieniem
65. Rezonans mechaniczny
66. Rodzaje fal
67. Parametry fali
68. Interferencja fal. Fale stojące
69. Fala dźwiękowa
70. Natężenie dźwięku. Fala kulista
71. Efekt Dopplera
72. Zerowa zasada termodynamiki. Temperatura
73. Pojemność cieplna. Kalorymetria
74. Równanie stanu gazu doskonałego. Przemiany gazowe
75. Transport ciepła
76. Praca makroskopowa
77. I zasada termodynamiki
78. Podstawowe równanie teorii kinetycznej gazów
79. Zasada ekwipartycji energii
80. Entropia i II zasada termodynamiki. Silnik Carnot
81. Statystyczna interpretacja entropii
Tytuł doświadczenia (link YouTube) ­
1. Zasada zachowania pędu. Zderzenie sprężyste i niesprężyste
2. II Zasada Dynamiki Newtona dla ruchu obrotowego bryły sztywnej
3. Krążek Maxwella
4. Nieposłuszna szpula
5. Niezależność ruchów w kierunkach prostopadłych
6. Odśrodkowa siła bezwładności i zasada zachowania energii
7. Odśrodkowa siła bezwładności – model wirującej Ziemi i regulator Watta
8. Rezonans mechaniczny
9. Związek między ruchem po okręgu i ruchem harmonicznym
10. Równanie Bernoulliego – lewitująca piłka
11. Równia pochyła – ruch jednostajnie przyspieszony
12. Spadek swobodny i w obecności siły oporu ośrodka
13. Wahadło Foucaulta
14. Zasada zachowania momentu pędu
15. Zasada zachowania pędu i zjawisko odrzutu
16. Wahadło Oberbecka

 


WAŻNA INFORMACJA! odcinki są nagrane w jakości High Definition. Przestawienie odtwarzacza w YouTube na jakość HD pozwala zobaczyć dokładnie np. wzory na tablicy. Z tego powodu zalecamy oglądać filmy w jakości Full HD.

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z kursem online!

 

 

 

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty