Strona główna | Aktualności | Politechnika Wrocławska na 5!
 

Politechnika Wrocławska jest najlepszą uczelnią na Dolnym Śląsku oraz drugą w Polsce w kategorii uczelni technicznych.W tegorocznym Rankingu Szkół Wyższych*, przygotowanym przez dziennik "Rzeczpospolita" i magazyn "Perspektywy", Politechnika Wrocławska w stosunku do ubiegłego roku (trzecie miejsce), wyprzedziła Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Piąte miejsce w ogólnym podsumowaniu oznacza też awans o jedno miejsce w porównaniu z zeszłorocznym zestawieniem.
W tym roku ranking został rozszerzony o kierunki studiów. Znaleźliśmy się na podium w trzech kategoriach:
- kierunki techniczne i informatyka - drugie miejsce
- kierunki ścisłe - trzecie miejsce
- kierunki ekonomiczne - trzecie miejsce.
W rankingu zostało wprowadzone nowe kryterium: innowacyjność, którego częścią składową są patenty i prawa ochronne. Politechnika Wrocławska okazała się niekwestionowanym liderem w zakresie wynalazczości (505 zgłoszeń patentowych, 292 udzielone patenty). Jej przewaga nad innymi uczelniami na rynku patentów jest już od kilku lat bardzo wyraźna, bowiem kolejna uczelnia w tym zestawieniu, Politechnika Warszawska, ma ich aż o jedną trzecią mniej.


*Zgodnie z postanowieniami Kapituły Rankingu uczelnie oceniane były wg prestiżu, siły naukowej, innowacyjności, warunków studiowania oraz umiędzynarodowienia studiów. Tych pięć zasadniczych cech uczelni zostało zmierzonych za pomocą 32 kryteriów. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych wobec ocenianych uczelni. Źródłem danych były własne badania ankietowe przeprowadzone przez Fundację Edukacyjną Perspektywy, badanie pracodawców przygotowane przez ośrodek badawczy PENTOR, dane o publikacjach polskich naukowców zawarte w bazie SCOPUS, opracowanie  Szkoły wyższe i ich finanse w 2008 r. (GUS 2009), aktualne dane MNiSW, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Urzędu Patentowego RP oraz Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.

 

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty