Menu
 
 
 
Strona główna | Najlepsi absolwenci
 

Co roku nasza Uczelnia w szczególny sposób wyróżnia swych najlepszych studentów kończących już naukę. Ścisła czołówka wybierana jest na poszczególnych wydziałach w drodze konkursu. Udział w nim biorą absolwenci, którzy obronili prace dyplomowe do 15 lipca danego roku akademickiego.

 

 

Inż. Jan Szajda został najlepszym absolwentem Politechniki Wrocławskiej studiów I stopnia, a jednocześnie najlepszym absolwentem Wydziału Podstawowych Problemów Techniki w roku akademickim 2012/2013. Promotorem laureata był dr hab. Paweł Zieliński.

 

Najlepszym absolwentem studiów II stopnia oraz jednocześnie najlepszym absolwentem studiów II stopnia Wydziału Chemicznego została mgr inż. Marta Fiedot (promotor dr hab. inż. Helena Teterycz, prof. nadzw. PWr.). 

 

Najlepsi absolwenci poszczególnych Wydziałów - studia I stopnia:


 • inż. arch. Agnieszka Kornak -  Wydział Architektury
 • inż. Mateusz Kaczmarek - Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
 • inż. Joanna Bednarska - Wydział Chemiczny
 • inż. Adrian Szymański - Wydział Elektroniki
 • inż. Justyna Herlender - Wydział Elektryczny
 • inż. Tomasz Łukowski - Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
 • inż. Lidia Makuch-Laskowska - Wydział Inżynierii Środowiska
 • inż. Szymon Zaręba - Wydział Informatyki i Zarządzania
 • inż. Maciej Cierniak - Wydział Mechaniczno-Energetyczny
 • inż. Dajana Sawicka - Wydział Mechaniczny
 • inż. Wojciech Kijaszek - Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

Najlepsi absolwenci poszczególnych Wydziałów – studia II stopnia:

 • mgr inż. arch. David Weclawowicz - Wydział Architektury
 • mgr inż. Marcin Szyszka - Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
 • mgr inż. Róża Goścień - Wydział Elektroniki
 • mgr inż. Jarosław Bodak - Wydział Elektryczny
 • mgr inż. Bogusz Błaszkowski - Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
 • mgr inż. Katarzyna Woźna - Wydział Inżynierii Środowiska
 • mgr inż. Piotr Klukowski - Wydział Informatyki i Zarządzania
 • mgr inż. Agnieszka Żuraw - Wydział Mechaniczno-Energetyczny
 • mgr inż. Gustaw Sierzputowski - Wydział Mechaniczny
 • mgr Maciej Pieczarka - Wydział Podstawowych Problemów Techniki
 • mgr inż. Krzysztof Czuba - Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki.

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty