Menu
 
 
 
Strona główna | Najlepsi absolwenci
 

LAUREACI WYDZIAŁOWYCH KONKURSÓW NA NAJLEPSZEGO ABSOLWENTA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 ORAZ LAUREACI KONKURSU „NAJLEPSZY DYPLOM ROKU 2014”


Co roku nasza Uczelnia w szczególny sposób wyróżnia swoich najlepszych absolwentów. Ścisła czołówka wybierana jest na poszczególnych wydziałach w drodze konkursu.

 

Wyniki konkursu:

 • najlepszym absolwentem Politechniki Wrocławskiej studiów I stopnia oraz jednocześnie najlepszym absolwentem studiów I stopnia Wydziału Podstawowych Problemów Techniki w roku akademickim 2013/2014 została: inż. Joanna Kutrowska (promotorem pracy dyplomowej był dr hab. inż. Leszek Bryja, prof. nadzw. PWr.),
 • najlepszym absolwentem Politechniki Wrocławskiej studiów II stopnia oraz jednocześnie najlepszym absolwentem studiów II stopnia Wydziału Mechanicznego w roku akademickim 2013/2014 został: mgr inż. Mateusz Samoraj (promotorem pracy dyplomowej był dr inż. Piotr Kowalewski).


Najlepsi absolwenci poszczególnych Wydziałów - studia I stopnia:

 • inż. arch. Tomasz Broma - Wydział Architektury (promotorem pracy dyplomowej była dr hab. inż. arch. Małgorzata Chorowska, prof. nadzw. PWr.),
 • inż. Izabella Kędzierska - Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego (promotorem pracy dyplomowej był dr inż. Dawid Mądry),
 • inż. Kornel Ocytko Wydział Chemiczny (promotorem pracy dyplomowej była dr inż. Katarzyna Matczyszyn),
 • inż. Arkadiusz Hudzikowski - Wydział Elektroniki (promotorem pracy dyplomowej był dr inż. Ireneusz Jabłoński),
 • inż. Agnieszka Grygorcewicz - Wydział Elektryczny (promotorem pracy dyplomowej był prof. dr hab. inż. Zbigniew Wróblewski),
 • inż. Patrycja Bednarek - Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii (promotorem projektu inżynierskiego był dr inż. Przemysław Kowalczuk),
 • inż. Agata Siedlecka - Wydział Inżynierii Środowiska (promotorem pracy dyplomowej była dr hab. inż. Katarzyna Piekarska, prof. nadzw. PWr.),
 • inż. Anna Filipiak - Wydział Informatyki i Zarządzania
 • inż. Stanisława Sandler - Wydział Mechaniczno-Energetyczny (promotorem pracy dyplomowej był prof. dr hab.  inż. Zbigniew Królicki),
 • inż. Agnieszka Czaja - Wydział Mechaniczny (promotorem pracy dyplomowej był dr inż. Bogusław Reifur, doc.),
 • inż. Andrzej Dzierka - Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki (promotorem pracy dyplomowej był dr inż. Grzegorz Jóźwiak).

 
Najlepsi absolwenci poszczególnych Wydziałów – studia II stopnia:

 • mgr inż. arch. Agata Bujak - Wydział Architektury (promotorem pracy dyplomowej był dr inż. arch. Paweł Kirschke),
 • mgr inż. Mateusz Kaczmarek - Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego (promotorem pracy dyplomowej był dr inż. Michał Musiał),
 • mgr inż. Aleksandra Wierzba - Wydział Chemiczny (promotorem pracy dyplomowej był dr inż. Rafał Kowalczyk),
 • mgr inż. Wojciech Domski - Wydział Elektroniki (promotorem pracy dyplomowej był dr inż. Krzysztof Arent),
 • mgr inż. Marcin Bak - Wydział Elektryczny (promotorem pracy dyplomowej był dr inż. Mateusz Dybkowski),
 • mgr inż. Weronika Karkocha - Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii (promotorem pracy dyplomowej był dr inż. Maciej Madziarz),
 • mgr inż. Katarzyna Wartalska - Wydział Inżynierii Środowiska (promotorem pracy dyplomowej był dr inż. Bartosz Kaźmierczak),
 • mgr inż. Dariusz Kania - Wydział Informatyki i Zarządzania (promotorem pracy dyplomowej był dr inż. Paweł Świątek),
 • mgr inż. Marcin Bieganowski - Wydział Mechaniczno-Energetyczny (promotorem pracy dyplomowej był dr inż. Janusz Rogula),
 • mgr Grzegorz Żurek - Wydział Podstawowych Problemów Techniki (promotorem pracy dyplomowej był prof. dr hab. inż. Tadeusz Kulczycki),
 • mgr inż. Wojciech Kijaszek - Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki (promotorem pracy dyplomowej był dr inż. Waldemar Oleszkiewicz).

 
Laureatem konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Najlepszy Dyplom Roku 2014:

 • studiów I stopnia została: inż. Joanna Kutrowska  z Wydziału Podstawowych Problemów Techniki (promotorem pracy dyplomowej był dr hab. inż. Leszek Bryja, prof. nadzw. PWr.),
 • studiów II stopnia została: mgr inż. Dajana Sawicka z Wydziału Mechanicznego (promotorem pracy dyplomowej był dr hab. inż. Jerzy Kaleta, prof. nadzw. PWr.).

 
W dniu 14 listopada 2014 r. na uroczystości z okazji Święta Politechniki Wrocławskiej zwycięzcy otrzymali z rąk prof. dr hab. inż. Tadeusza Więckowskiego, rektora Politechniki Wrocławskiej, dyplomy i pamiątkowe statuetki oraz dyplomy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty