Menu
 
 
 
Strona główna | Najlepsi absolwenci
 

LAUREACI WYDZIAŁOWYCH KONKURSÓW NA NAJLEPSZEGO ABSOLWENTA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015:

 

Co roku nasza Uczelnia w szczególny sposób wyróżnia swoich najlepszych absolwentów. Ścisła czołówka wybierana jest na poszczególnych wydziałach w drodze konkursu.

Wyniki konkursu:

 • najlepszym absolwentem Politechniki Wrocławskiej studiów I stopnia oraz jednocześnie najlepszym absolwentem studiów I stopnia Wydziału Mechanicznego w roku akademickim 2014/2015 został: inż. Krzysztof Szczurek  (promotorem pracy dyplomowej był prof. dr hab. inż. Piotr Dudziński)
 • najlepszym absolwentem Politechniki Wrocławskiej studiów II stopnia oraz jednocześnie najlepszym absolwentem studiów II stopnia  Wydziału Podstawowych Problemów Techniki w roku akademickim 2014/2015 została: mgr inż. Joanna Kutrowska (promotorem pracy dyplomowej był prof. dr hab. inż. Leszek Bryja)

 
Najlepsi absolwenci poszczególnych Wydziałów - studia I stopnia:

 • inż. arch. Jarosław Kuziemko, Wydział Architektury (promotorem pracy dyplomowej była dr inż. arch. Grażyna Hryncewicz-Lamber)
 • inż. Mateusz Hryniewiecki, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego (promotorem pracy dyplomowej był dr inż. Janusz Pędziwiatr)
 • inż. Sebastian Sitkiewicz, Wydział Chemiczny (promotorem pracy dyplomowej był prof. dr hab. inż. Wojciech Bartkowiak)
 • inż. Rafał Sumisławski, Wydział Elektroniki (promotorem pracy dyplomowej był dr inż. Jerzy Greblicki)
 • inż. Paweł Dróżdż, Wydział Elektryczny (promotorem pracy dyplomowej był dr inż. Marcin Pawlak)
 • inż. Joanna Spych, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii (promotorem pracy dyplomowej był dr inż. Jan Blachowski)
 • inż. Anna Kusiak, Wydział Inżynierii Środowiska (promotorem pracy dyplomowej był dr inż. Marcin Sompoliński)
 • inż. Krzysztof Rajda, Wydział Informatyki i Zarządzania
 • inż. Paulina Klink, Wydział Mechaniczno-Energetyczny (promotorem pracy dyplomowej był dr hab.  inż. Sławomir Pietrowicz)
 • inż. Tomasz Woźniak, Wydział  Podstawowych Problemów Techniki (promotorem pracy dyplomowej był dr inż. Paweł Scharoch)
 • inż. Oleksandr Stambulskyy, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki (promotorem pracy dyplomowej był dr hab. inż. Artur Wymysłowski, prof. PWr)

 
Najlepsi absolwenci poszczególnych Wydziałów – studia II stopnia:

 • mgr inż. arch. Konrad Urbanowicz, Wydział Architektury (promotorem pracy dyplomowej była dr hab. inż. arch. Barbara Gronostajska)
 • mgr inż. Szymon Fujak, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego (promotorem pracy dyplomowej był dr inż. Krzysztof Majcher)
 • mgr inż. Paulina Dziubańska, Wydział Chemiczny (promotorem pracy dyplomowej był dr inż. Michał Jakób)
 • mgr inż. Paulina Baczyńska, Wydział Elektroniki (promotorem pracy dyplomowej był prof. dr hab. inż. Krzysztof Kurzyński)
 • mgr inż. Tomasz Sidełko, Wydział Elektryczny (promotorem pracy dyplomowej był dr hab. inż. Tomasz Sikorski)
 • mgr inż. Maciej Bodlak, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii (promotorem pracy dyplomowej był dr inż. Maciej Madziarz)
 • mgr inż. Agata Siedlecka, Wydział Inżynierii Środowiska (promotorem pracy dyplomowej była dr hab. inż. Katarzyna Piekarska, prof. PWr)
 • mgr inż. Łukasz Leśniczek, Wydział Informatyki i Zarządzania (promotorem pracy dyplomowej był dr inż. Krzysztof Brzostowski)
 • mgr inż. Stanisława Sandler, Wydział Mechaniczno-Energetyczny (promotorem pracy dyplomowej był prof. dr hab. inż. Zbigniew Królicki)
 • mgr inż. Paweł Stuglik, Wydział Mechaniczny (promotorem pracy dyplomowej był dr inż. Łukasz Konat)
 • mgr inż. Andrzej Dzierka, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki (promotorem pracy dyplomowej był dr inż. Grzegorz Jóźwiak)


16 listopada 2015 r, podczas uroczystości z okazji Święta Politechniki Wrocławskiej zwycięzcy otrzymali z rąk JM Rektora prof. dr hab. inż. Tadeusza Więckowskiego dyplomy oraz pamiątkowe statuetki.

 

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty