Strona główna | Kariera | Oferty pracy
 

Techniczny profil uczelni powoduje, że zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Unii Europejskiej, realizowanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, student uczelni technicznej jest dziś poszukiwanym absolwentem na rynku pracy.
Politechnika Wrocławska w ramach jednostek, zajmujących się aktywizacją zawodową absolwentów uczelni, aktywnie współpracuje z krajowymi i zagranicznymi firmami.
Aktualne oferty pracy dostępne są na stronach:

Działająca przy uczelni Fundacja Manus cyklicznie organizuje Akademickie Targi Pracy, odbywające się dwa razy do roku (raz w semestrze), kiedy to w Politechnice Wrocławskiej spotykają się studenci i pracodawcy. Targi to także towarzyszące im szkolenia i warsztaty z zakresu poprawnego i atrakcyjnego przygotowania dokumentów aplikacyjnych oraz zaplanowania przyszłej ścieżki kariery.


 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty