Strona główna | Poczta elektroniczna
 

 

Każdy pracownik Politechniki Wrocławskiej otrzymuje swój unikalny adres elektronicznej poczty, zbudowany według modelu: imię.nazwisko@pwr.edu.pl.

 

Zgodnie z Zarządzeniem wewnętrznym 15/2003 z 14 marca 2003 roku w sprawie wprowadzenia w Politechnice Wrocławskiej jednolitego systemu poczty elektronicznej dla pracowników poczta elektroniczna stanowi środek komunikowania się w sprawach służbowych analogiczny do tradycyjnych, papierowych środków komunikowania. Wykorzystywanie poczty elektronicznej jest prawem i obowiązkiem każdego pracownika PWr.  Każdy z użytkowników poczty elektronicznej zobowiązany jest do przestrzegania powszechnie uznanych norm postępowania użytkowników sieci, tzw. netykiety. Udostępnianie innym osobom konta pocztowego jest zabronione. Uczelnia zastrzega sobie prawo monitorowania zasad użytkowania systemu poczty elektronicznej przez pracowników.

We wszelkich sprawach związanych z administrowaniem kontem pocztowym, jego ponowną konfiguracją, serwisem itp. proszę kontaktować się z administratorem systemów informatycznych.

 

 

Dostęp do serwera poczty elektronicznej

 

 

System nowej poczty elektronicznej w administracji centralnej


 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty