Strona główna | O Politechnice | Informacje podstawowe
 

­­Misja
Politechnika Wrocławska jest autonomiczną uczelnią techniczną, uniwersytecką instytucją badawczą. Jej posłannictwem jest kształtowanie twórczych, krytycznych i tolerancyjnych osobowości studentów i doktorantów oraz wytyczanie kierunków rozwoju nauki i techniki. Uczelnia, w służbie społeczeństwu, realizuje swą misję poprzez: inwencje i innowacje, najwyższe standardy w badaniach naukowych, przekazywanie wiedzy, wysoką jakość kształcenia oraz swobodę krytyki z poszanowaniem prawdy. Politechnika Wrocławska jako wspólnota akademicka jest otwarta dla wszystkich, pielęgnuje wartości i tradycje uniwersyteckie, wszechstronną współpracę z innymi uczelniami oraz zabiega o poczesne miejsce w gronie uniwersytetów Europy i świata.


 

Współtworzymy kompetentną przyszłość
Rolą Uczelni jest podtrzymanie i rozwijanie kompetencji związanych z kulturą eksperymentu. Kompetencje te stworzyły współczesną cywilizację, warunkują jej istnienie i są głównymi czynnikami rozwoju. W czasach, gdy eksperymenty zastępowane są przez procedury, a pozory liczą się bardziej niż fakty, misja taka ma znaczenie fundamentalne.

 

Politechnika Wrocławska główne akcenty kładzie na:

  • kreatywność, która zmienia trajektorie przyszłości,
  • profesjonalizm i twarde umiejętności, które warunkują funkcjonowanie technosfery,
  • partnerskie współdziałanie z otoczeniem i partnerami zewnętrznymi, które wzmacnia efekty działań i ułatwia ich osiąganie.

 

Wizja

  • Domena działalności – kształtowanie kompetencji inżynierskich i rozwijanie technologii.
  • Odpowiedzialność – wobec studentów, wobec społeczeństwa, wobec nauki.
  • Standardy sukcesu – kariery absolwentów, wkład do wiedzy, zewnętrzna użyteczność, trwanie.
  • Kluczowe kompetencje – wiedza, kreatywność i pragmatyzm zakorzenione w kulturze eksperymentu.
  • Organizacja – struktura akademicka obudowana strukturami zadaniowymi.

Od wewnątrz Uczelnia ogniskuje aktywność i kreatywności pracowników i studentów, umożliwiając im realizację szerokiego spektrum aspiracji życiowych. Jest miejscem, gdzie stawia się, dyskutuje i rozwiązuje istotne problemy techniczne, naukowe i cywilizacyjne. Politechnika Wrocławska jest strukturą bazującą na zaufaniu i twardo reagującą na przypadki naruszenia zaufania.


Dzisiejsza Politechnika Wrocławska jest spadkobiercą materialnego dorobku niemieckiej Königliche Technische Hochschule Breslau oraz intelektualnego i naukowego Politechniki Lwowskiej. Uczelnia pod nazwą Politechnika Wrocławska funkcjonuje od 1945 roku. Jej twórcami i organizatorami byli uczeni lwowscy oraz warszawscy. Od początku swej działalności stanowiła ważny ośrodek kształcenia technicznego. Dziś należy do największych i najlepszych politechnik w kraju - na 16 wydziałach we Wrocławiu, Jeleniej Górze, Wałbrzychu i Legnicy, pod kierunkiem 2 tys. nauczycieli akademickich, kształci się 33 530 studentów. Od 2014 r. przy Politechnice Wrocławskiej działa Zespół Szkół Akademickich.

Dydaktyka na europejskim poziomie doceniana jest nie tylko w kraju, ale i poza granicami. Politechnika umożliwia studentom naukę zarówno według standardowych programów, jak i pozwala na wybór indywidualnych toków kształcenia. Studenci sami mogą kreować swoje specjalności. Ożywione kontakty łączą uczelnię z wieloma placówkami dydaktyczno-badawczymi na niemal całym świecie - od Europy po Amerykę. Dzięki podpisanym umowom partnerskim studenci oraz pracownicy naukowi Politechniki Wrocławskiej mają możliwość kształcenia się poza granicami kraju oraz uczestniczenia we wspólnych projektach badawczych. Uczelnia bierze udział w realizacji następujących programów naukowych: Erasmus +, Erasmus-Mundus, VII Program Ramowy, Leonardo da Vinci. Na terenie politechniki działa ponadto wiele organizacji i stowarzyszeń studenckich. To w nich studenci mają możliwość rozwijania swoich pasji naukowych i twórczych. Profil tej aktywności jest bardzo zróżnicowany i zależy wyłącznie od wyobraźni studentów. Światowy poziom badań naukowych prowadzonych przez pracowników uczelni oraz doskonale wyposażone laboratoria owocują współpracą z wieloma krajowymi i zagranicznymi firmami. W ramach umów prowadzone są wspólnie projekty badawcze. Studenci natomiast mają możliwość odbycia praktyk, staży, czy też realizacji tematu pracy dyplomowej w oddziałach renomowanych firm na całym świecie.

 

 

Politechnika Wrocławska ­

Wybrzeże Wyspiańskiego 27

50-370 Wrocław

tel. 71 320 26 00

NIP: 896-000-58-51

REGON: 000001614

www.pwr.edu.pl

 

 

­­Dołącz do nas:
­ ­ ­ 

 


 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty
Powiązane artykuły: