Strona główna | Logotyp
 

Identyfikacja wizualna

 

Powodem powstania Systemu Identyfikacji Wizualnej była potrzeba określenia dozwolonych sposobów wykorzystania znaku Politechniki Wrocławskiej. Precyzyjne zasady używania elementów identyfikacyjnych to niezbędny warunek wykreowania jednolitego, pozytywnego wizerunku Politechniki Wrocławskiej.

System składa się z 3 części:

  • znak Politechniki Wrocławskiej - standardy,
  • ochrona znaku - dopuszczalne modyfikacje,
  • identyfikacja wizualna - zasady zastosowania znaku.

 

System Identyfikacji Wizualnej skierowany jest do wszystkich jednostek organizacyjnych Politechniki Wrocławskiej. Jego stosowanie przyczyni się do zbudowania rozpoznawalnego wizerunku Uczelni we wszystkich kręgach społecznych, do których kierujemy informacje i naszą ofertę.

Znak został opracowany na podstawie zmodyfikowanego przez mgr. Dariusza Godlewskiego pierwotnego godła Politechniki Wrocławskiej. W 1965 roku został rozpisany konkurs na medal XX-lecia Uczelni. Projekt rewersu medalu, który wygrał konkurs (autorstwa Antoniego Pstrąga - ówczesnego studenta Wydziału Architektury) od tego roku przyjęto zwyczajowo używać jako godła Politechniki Wrocławskiej. Znajdowały się na nim orzeł piastowski obramowany rozwartym cyrklem oraz napisem Wrocław Politechnika.

Znak Politechniki Wrocławskiej w celu ochrony przed niewłaściwym użyciem został zastrzeżony w Urzędzie Patentowym RP. Żadna osoba prywatna ani instytucja nie może używać znaku "Politechnika Wrocławska" bez zgody jego właściciela. Pozwolenia na użycie znaku udziela Dział Promocji Politechniki Wrocławskiej. Każdy, kto otrzyma takie pozwolenie, zobowiązuje się tym samym do przestrzegania wszystkich norm i zasad zawartych w Systemie Identyfikacji Wizualnej. Konsultacje w tym zakresie udzielane są pod adresem mailowym: logotyp@pwr.edu.pl  lub osobiście w Dziale Marketingu i Promocji (pokój 133, budynek A-1, wybrzeże Wyspiańskiego 27).

 

Pliki do pobrania:

 

System Identyfikacji Wizualnej Politechniki Wrocławskiej (format PDF)  
Logotypy Politechniki Wrocławskiej w jęz. polskim i angielskim (format PDF)
Logotypy Politechniki Wrocławskiej w jęz. polskim i angielskim (format CDR)
Logotypy Politechniki Wrocławskiej w jęz. polskim i angielskim (format EPS)

 

 

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty